viernes, 8 de enero de 2010

Novell login script de ejemplo

NO_DEFAULT

MAP R Z:=\\Svoes02\VLADM\APLICACIONS\Utilitats
MAP R G:=SRVOES01\GLOBAL:
@wscript.exe //B Z:\renameDrive.vbs G: "Global"
MAP R T:=SRVOES01\VLTRANSFER:transfer
@wscript.exe //B Z:\renameDrive.vbs T: "Transferència"

IF MEMBER OF ".jedis.fsmsystems.org" THEN

MAP R H:="\\SRVOES01\VLDEPHOME\Usuaris departaments\_Espai de treball - Caps Departament\%CN"
MAP R K:="\\SRVOES01\VLDEPGROUP\Grups departaments"
MAP R N:="\\SRVOES01\VLADMGROUP\Grups administració\Comptabilitat"

ELSE

MAP R H:="SRVOES01\VLADMHOME:Usuaris administració\%CN"
@wscript.exe //B Z:\renameDrive.vbs H: "Individual: %CN"
END

Write " Comprovant antivirus"
@Z:\scripts\etrust.bat

Write "."
Write ".."
Write "..."
Write "Hola %CN,"
Write " estem fent proves i és provable que t'hagi"
Write " sortit un missatge d'error anterior a aquest."
Write " No et preocupis ara mateix per ell, sempre i quan"
Write " puguis obrir totes les carpetes que necessites"
Write " per treballar."
Write ""

No hay comentarios:

Publicar un comentario